14 gratis Facebook tips
Direct toegang

Wordt u ook blij van een goede verkoopprijs?

Vraag nu een vrijblijvende Gratis Waardebepaling aan

Page content

article content

Verkocht onder voorbehoud

Wanneer u op Funda naar woningen kijkt komt u het vast wel eens tegen: de woning is verkocht onder voorbehoud. Maar wat betekent dit nou eigenlijk?

Verkocht onder voorbehoud wil zeggen dat het huis verkocht is, maar dat er ontbindende voorwaarden zijn opgenomen in de koopovereenkomst (de koopovereenkomst is op dat moment al getekend). De koper heeft dus de mogelijkheid de koop kosteloos ten ontbinden als hij/zij niet kan voldoen aan deze voorwaarden. Doorgaans is de termijn voor deze voorbehouden 4-8 weken. Wanneer de termijn is verstreken is de koop definitief en kan de woning als verkocht op Funda worden aangemeld.

Er zijn verschillende voorbehouden die in het koopcontract kunnen worden opgenomen. In deze blog behandel ik de twee meest voorkomende: het voorbehoud van financiering en het voorbehoud van bouwkundige keuring.

Voorbehoud van financiering

Voorbehoud van financiering houdt in dat de koop kan worden ontbonden als de kopers de financiering niet rond krijgen. De termijn wordt meestal gesteld op 4 tot 6 weken. Verreweg de meeste kopers kunnen het bedrag voor een woning niet direct afrekenen, daarvoor zullen zij een hypotheek af moeten sluiten bij de bank. Dit kan pas nadat de koopovereenkomst is getekend. Het is echter onzeker of je het bedrag wat nodig is voor het kopen van de woning ook daadwerkelijk kunt lenen. De koper heeft dan 4 tot 6 weken de tijd om het rond te krijgen. Wanneer het niet lukt om een hypotheek te krijgen kan de koper (binnen de termijn) de koop kosteloos ontbinden.

Voorbehoud van bouwkundige keuring

Onder voorbehoud van en bouwkundige keuring houdt in dat de koop kan worden ontbonden als het bouwkundig rapport uitwijst dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Bij een standaard bouwkundige keuring wordt alleen gelet op de zichtbare gebreken. De inspecteur breekt dus niks af of open. De uitkomst van het rapport geeft een indicatie van de onderhoudsstaat van de woning en de kosten die op korte termijn moeten worden gemaakt om de eventuele gebreken te herstellen. In de koopovereenkomst kan bijvoorbeeld de ontbindende voorwaarde worden opgenomen dat wanneer de herstelkosten boven de € 5000 zijn de koop kan worden ontbonden.

Risico van geen voorbehouden

Wat gebeurd er als er geen voorbehoud van financiering is opgenomen in het koopcontract, maar de koper de financiering toch niet rond krijgt? In de meeste gevallen moet er dan een boete worden betaald van 10% van de koopsom. Wanneer een koper zijn afspraken niet nakomt moet de verkoper de koper eerst in gebreke stellen. Hierbij geeft hij de koper een termijn om alsnog aan zijn verplichtingen (betaling) te voldoen. Hierna kan het contract worden ontbonden en moet de koper (doorgaans) een boete van 10% van de koopsom betalen.

De kans is dus erg groot dat wanneer een woning als verkocht onder voorbehoud aangemeld staat op Funda dat de woning niet meer beschikbaar komt. Wanneer u toch geïnteresseerd bent in de woning kunt u altijd een berichtje achterlaten bij de makelaar, mocht de koop niet doorgaan dan kan de makelaar altijd nog contact met u opnemen.