14 gratis Facebook tips
Direct toegang

Wordt u ook blij van een goede verkoopprijs?

Vraag nu een vrijblijvende Gratis Waardebepaling aan

Page content

article content

Erfdienstbaarheden

Op een perceel kunnen verschillende erfdienstbaarheden rusten, de bekendste hiervan is het recht van overpad. In deze blog leg ik uit wat erfdienstbaarheden zijn, hoe deze ontstaan, worden opgeheven en wat de meest voorkomende erfdienstbaarheden zijn.

Wat is een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht waarmee een bepaald perceel (het dienende erf) belast is ten opzichte van een ander perceel (het heersende erf). Een erfdienstbaarheid moet bij het kadaster zijn ingeschreven door middel van een notariële akte. De erfdienstbaarheid ligt op het perceel en blijft dus bestaan op het moment dat het erf van eigenaar wisselt.

Hoe ontstaat een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid kan op twee manieren ontstaan: door vestiging of door verjaring. Bij vestiging maken de eigenaren van de percelen zelf een afspraak over de erfdienstbaarheid en laten deze vastleggen in een notariële akte, hierna is de erfdienstbaarheid officieel gevestigd. Daarnaast kan de erfdienstbaarheid zijn ontstaan door verjaring. Wanneer een persoon twintig jaar lang ongestoord gebruik heeft kunnen maken van een perceel wat niet aan hem toebehoord, kan er een erfdienstbaarheid door verjaring zijn ontstaan.

Hoe wordt een erfdienstbaarheid opgeheven?

De eigenaar van het heersende erf kan de erfdienstbaarheid opzeggen, de eigenaar van het dienende erf is verplicht om hier aan mee te werken. Daarnaast kan de erfdienstbaarheid ook verjaren als het gebruik hiervan voor meer dan 20 jaar onmogelijk is geweest. Ook kan de rechter beslissen dat de erfdienstbaarheid wordt opgeheven, bijvoorbeeld in situaties waarbij de erfdienstbaarheid overbodig is geworden.

Recht van overpad

Eén van de meest bekende erfdienstbaarheden is het recht van overpad. Hierbij hebben de gebruikers van het heersende erf het recht om via het dienende erf naar de openbare weg te gaan. Dit kan zowel te voet, fiets of in de auto zijn, afhankelijk van wat in de akte is opgenomen. Het dienende erf, is verplicht de weg vrij te houden voor het heersende erf zodat hij hier ongestoord gebruik van kan maken. Hij mag de weg niet versperren of afsluiten.

Recht van uitzicht

Bij het recht van uitzicht is het dienende erf verplicht het uitzicht vrij te houden voor het heersende erf. Dit is van toepassing bij bijvoorbeeld een dakterras, wanneer er sprake is van recht van uitzicht, is het verboden voor het dienende erf dit uitzicht te beperken door bijvoorbeeld een gebouw neer te zetten.

Conclusie

Een erfdienstbaarheid kan gevolgen hebben voor het gebruik van uw grond. Kijk voor u een huis koopt goed of er erfdienstbaarheden of het perceel rusten en wat de gevolgen hiervan zijn.

Wilt u een huis (ver)kopen waar erfdienstbaarheden op rusten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.